Welkom

 

Dietz Dröge & Van Loo, een adviesbureau voor communicatie en public affairs, is sinds 2012 actief. Het is het eerste bureau dat zich bovendien volledig inspant voor een duurzame aanpak en maatschappelijk verantwoord beleid. Onze kennis strekt zich uit van vraagstukken op het gebied van internationale samenwerking, internationale betrekkingen, mensenrechten, wetenschap, energie, klimaat en duurzaamheid.

 

Dietz Dröge & Van Loo helpt bedrijven, overheden en belangenorganisaties om de veranderende omgeving en de eisen die dat aan hen stelt, te vertalen naar effecten, kansen en mogelijkheden. We agenderen issues, werken aan maatschappelijk draagvlak, mobiliseren opinieleiders en wijzen de weg om invloed uit te oefenen op politiek, overheid en maatschappelijke omgeving.

 

tags
 • Internationale samenwerking

  map

  De positie en de rol van internationale samenwerking staat onder druk, tegelijk wordt de burger kritischer op wat men koopt en gebruikt.

  > Lees verder.
 • Bouw & Vastgoed

  map

  De bouw is van oudsher een pijler onder de economie, maar nu in bedrijfstak in crisis. Toch zijn er ook kansen: op het gebied van duurzaamheid.

  > Lees verder.
 • Klimaat & Energie

  flower

  Klimaat en natuur staan onder druk naarmate een groter beroep wordt gedaan op grondstoffen. Gelukkig is er steeds meer inzicht.

  > Lees verder.